Teràpies assistides amb animals de granja

Per nosaltres, el millor tractament envers qualsevol tipus de problema tan si és psicològic, físic o social és el contacte directe amb la natura i amb els animals domèstics.

Durant l'estona de zooteràpia, podem constatar que el seu fill/a, alumne, usuari, etc... viurà i disfrutarà unes emocions diferents a les habituals a banda d' aconseguir uns objectius que amb qualsevol altra teràpia no serien assolibles.

A la nostra Granja, volem que les teràpies amb animals siguin assolibles a qualsevol família o centre, per això els nostres preus són molt assequibles; perquè creiem en els seus beneficis i ens fa feliç ajudar a les persones a millorar la seva vida a través dels nostres animalons.

 
QUÈ TREBALLEM A LES SESSIONS?
 
- Estimulació precoç per a infants
- La ira, la ràbia, la impulsivitat...i qualsevol conducta agressiva
- Millora del llenguatge
- Millora de la lectura
- Millora del càlcul i la lògica-matemàtica
- Adquisició d' habilitats bàsiques motrius (coordinació, equilibri, psicomotricitat fina...)
- Desenvolupament personal 
- Intel.ligència emocional
- Confiança en un mateix
- Adquirir responsabilitats i rutines
- Adquirir habilitats socials
- L' empatia
 
A QUI VAN DIRIGIDES LES SESSIONS?
 
- Nens i nenes
- Adolescents
- Adults
- Diversitats funcionals
- Paràlisis
- 3era edat
- Autismes, TDA i TDAH
- Estrés post-traumàtic
- Etc...
En resum, a qualsevol tipus de persona i de qualsevol edat.
 
METODOLOGIA
 
Les terapeutes de la Granja formades en zooteràpia, coaching assistit amb cavalls, educació emocional i intervencions assistides amb animals, analitzaran cada cas particular, estudiant la situació de cada usuari de manera individualitzada mitjançant entrevistes amb els pares/mares/tutors/educadors/psicòlegs/psiquiatres, etc... per tal d' establir els objectius a assolir. 
Gràcies a aquestes entrevistes es dissenya la teràpia específica establint l' animal o animals que més s'adeqüin a les necessitats específiques de l'usuari.
 

No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres per rebre més informació!