Zooteràpia - Teràpies assistides amb animals de granja

Per nosaltres, el millor tractament envers qualsevol tipus de problema tan si és psicològic, físic o social és el contacte directe amb la natura i amb els animals domèstics.

Durant l'estona de zooteràpia, podem constatar que el seu fill/a, alumne, usuari, etc... viurà i disfrutarà unes emocions diferents a les habituals a banda d' aconseguir uns objectius que amb qualsevol altra teràpia no serien assolibles.

A la nostra Granja, volem que les teràpies amb animals siguin assolibles a qualsevol família o centre, per això els nostres preus són molt assequibles; perquè creiem en els seus beneficis i ens fa feliç ajudar a les persones a millorar la seva vida a través dels nostres animalons.

 
QUÈ PODEM TREBALLAR A LES SESSIONS DE ZOOTERÀPIA?
 
- Estimulació precoç per a infants
- La ira, la ràbia, la impulsivitat...i qualsevol conducta agressiva
- Millora del llenguatge
- Millora de la lectura
- Millora del càlcul i la lògica-matemàtica
- Adquisició d' habilitats bàsiques motrius (coordinació, equilibri, psicomotricitat fina...)
- Desenvolupament personal 
- Intel.ligència emocional
- Confiança en un mateix
- Adquirir responsabilitats i rutines
- Adquirir habilitats socials
- L' empatia
 
A QUI VA DIRIGIDA LA ZOOTERÀPIA?
 
- Nens i nenes
- Adolescents
- Adults
- Diversitats funcionals
- Paràlisis
- 3era edat
- Autismes, TDA i TDAH
- Estrés post-traumàtic
- Etc...
En resum, a qualsevol tipus de persona i de qualsevol edat.
 
METODOLOGIA
 
La nostra zooterapeuta, formada als cursos impartits per l' Associació Catalana de Zooteràpia, analitza cada cas particular, estudiant la situació de cada usuari de manera individualitzada mitjançant entrevistes amb els pares/mares/tutors/educadors/psicòlegs/psiquiatres, etc... per tal d' establir els objectius a assolir. 
Gràcies a aquestes entrevistes es dissenya la teràpia específica establint l' animal o animals que més s' adeqüin a les necessitats específiques de l' usuari.
 

No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres per rebre més informació!